Cookie Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Fairgum.com. In dit document verwijst “wij”, “onze” of “ons” naar Fairgum.com.

Invoering

Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid over alle informatie die we over u vastleggen. Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder we alle informatie kunnen verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren (“persoonlijke informatie”) en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent “verwerken” informatie verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen.

Het spijt ons dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, u alleen onze website onmiddellijk kunt verlaten.

We nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat zij niet onbedoeld hebben en niet per ongeluk in handen van een derde zullen vallen.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verstrekt, en hopen dat u deze beantwoordt.

Ons beleid voldoet aan de wet vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens. We doen dit nu.

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of openbaren we geen informatie die is verzameld via onze website.

De basis waarop wij informatie over u verwerken

De wet vereist dat we bepalen onder welke van zes gedefinieerde bases we verschillende categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken, en dat we u op de hoogte brengen van de basis voor elke categorie.

Als een basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij onmiddellijk stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe basis op basis waarvan we hebben bepaald dat we uw informatie kunnen blijven verwerken.

Informatie die wij verwerken voor legitieme belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van een legitiem belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen. Waar we uw informatie op deze basis verwerken, doen we dit na zorgvuldige afweging van:

of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
of het verwerken (of niet verwerken) u kan schaden
of u van ons zou verwachten dat wij uw gegevens verwerken en of u
zou het in de ronde redelijk vinden om dat te doen

We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld op deze basis verwerken voor:
administratie voor de juiste en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
verzekeren tegen of verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheren
het beschermen van uw belangen waar wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn
Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben

Wij zijn onderworpen aan de wet zoals iedereen. Soms moeten we uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om informatie te verstrekken aan juridische autoriteiten als ze daarom vragen of als ze de juiste autorisatie hebben, zoals een huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel.

Dit kan uw persoonlijke gegevens omvatten.

SPECIFIEK GEBRUIK VAN INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

Informatie verstrekt met dien verstande dat deze zal worden gedeeld met een derde partij

Op onze website kunt u informatie plaatsen zodat deze informatie door andere mensen kan worden gelezen, gekopieerd, gedownload of gebruikt.

Voorbeelden hiervan zijn:

een bericht plaatsen op ons forum
een afbeelding taggen
klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of bedankje over te brengen
Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan u om uzelf tevreden te stellen over het privacy-niveau van ieder persoon die deze zou kunnen gebruiken.

We gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om toe te staan dat deze wordt weergegeven of gedeeld.

We slaan het op en behouden ons het recht voor om het in de toekomst te gebruiken op elke manier die we beslissen.

Zodra uw informatie het publieke domein is binnengekomen, hebben we geen controle over wat een individuele derde partij ermee mag doen. Wij aanvaarden op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor hun acties.

Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis is om deze te bewaren, kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt geplaatst te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via info@fairgum.com

Klachten over inhoud op onze website

Onze website is een publicatiemedium. Iedereen kan zich registreren en vervolgens informatie over zichzelf of een andere persoon publiceren.

We beheren niet wat wordt gepost.

OF

We proberen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, maar we kunnen dit niet altijd doen zodra die inhoud is gepubliceerd.

Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen we uw klacht onderzoeken.

Als we vinden dat dit gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons daartoe verplicht, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we dit verder onderzoeken.

Vrije meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht zal worden belemmerd: het uwe, of dat van de persoon die de inhoud heeft geplaatst die u beledigt.

Als wij denken dat uw klacht ergernis of ongegrond is, zullen wij hierover niet met u corresponderen.

EEN BERICHT NAAR ONS ONDERSTEUNINGSTAM VERZENDEN

Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om te antwoorden met de informatie die u nodig hebt.

We registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van ons bedrijf te vergroten.

We houden persoonlijk identificeerbare informatie in verband met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen om een service van hoge kwaliteit te bieden.

klagen

Wanneer we een klacht ontvangen, slaan we alle informatie op die u ons hebt gegeven.

We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat wij contact opnemen met een andere persoon, kunnen we besluiten die andere persoon een deel van de informatie in uw klacht te verstrekken. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is een kwestie van onze eigen discretie of we informatie geven en, als we dat doen, wat die informatie is.

We kunnen ook statistieken samenstellen die informatie uit deze bron tonen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon kan identificeren.

Persoonlijke ID’s van uw browse-activiteit

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina’s en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

We registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om onze website te bekijken, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.

We gebruiken deze informatie samen om de populariteit van de webpagina’s op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het aanbieden van inhoud aan u.

In combinatie met andere informatie die we van vorige bezoeken over u weten, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

OPENBAARHEID EN DELEN VAN UW INFORMATIE

Informatie die we verkrijgen van derden

Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken (behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden wiens diensten we gebruiken.

Dergelijke informatie is niet voor u persoonlijk identificeerbaar.

We hebben geen controle over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derde partijen.

Om een kopie te krijgen van alle informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen door het formulier te gebruiken:

Selecteer uw aanvraag:

Persoonlijke gegevens exporteren
Verwijder persoonlijke gegevens
Uw e-mailadres (verplicht)

Menselijke verificatie (verplicht): 8 + 4 =?

Na ontvangst van het verzoek zullen we binnen 24 uur reageren met alle gegevens die we van u hebben.

Dit kan de service beperken die we u kunnen bieden.

BEWARINGSPERIODE VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen zolang als door ons wordt vereist:

om u de door u gevraagde diensten te leveren;
om te voldoen aan andere wetgeving, inclusief voor de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist;
ter ondersteuning van een vordering of verweer voor de rechtbank.
Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wetgeving van elk land of rechtsgebied waarin wij zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wetgeving van uw rechtsgebied, horen we dit graag van u.

Uiteindelijk is het echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

Herziening van dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring zo nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn die die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u onze website gebruikt. Wij adviseren u om een kopie af te drukken voor uw administratie.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid.