Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen voor goederen die Fairgum.com ontvangt. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, al dan niet in strijd met deze voorwaarden. Het is erg belangrijk dat u deze voorwaarden leest en begrijpt. Ze hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervangen alle eerdere edities. We beantwoorden graag al uw vragen op leo@fairgum.com

Aanvaarding van bestellingen
Alle bestellingen worden aanvaard door Fairgum.com onder voorbehoud van deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden worden niet geaccepteerd tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door de directeur van Fairgum.com. Bestellingen zijn pas bindend na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Fairgum.com, die zich het recht voorbehoudt om een bestelling te weigeren. In het geval van een prijsfout in deze webshop, binnen elke e-mailcorrespondentie, ongeacht hoe ontvangen, worden alle onvolledige bestellingen als ongeldig beschouwd.

Autoriteit van de klant
Klanten die transacties aangaan met Fairgum.com garanderen uitdrukkelijk dat zij geautoriseerd zijn om deze voorwaarden te accepteren en accepteren, niet alleen voor zichzelf, maar ook als agenten voor en namens alle andere personen die geïnteresseerd zijn of kunnen worden in de goederen of producten van Fairgum.com, geheel of gedeeltelijk.

Betaling
Wij accepteren online betaling via IDEAL, creditcards en Paypal. We slaan geen creditcardgegevens op en delen ook geen klantgegevens met derden. Als u van buiten Europa winkelt, plaatst u uw bestelling en uw creditcardmaatschappij of bank zal de transactie in uw eigen valuta omzetten. Betalingen kunnen worden geaccepteerd in Euro’s, Britse Ponden en Amerikaanse dollars. Alle bestellingen voor goederen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als we om welke reden dan ook geen goederen aan u leveren, zullen we u op de hoogte brengen van de situatie en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor deze goederen, en zullen we al het door u betaalde geld voor deze goederen terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig financieel verlies dat u heeft geleden met betrekking tot rentebetalingen, of verlies van inkomsten of soortgelijke winsten die u zou hebben ontvangen op geld dat aan ons is betaald in plaats van een niet-uitgevoerde bestelling.

Prijzen
Alle vermelde of weergegeven prijzen zijn in euro’s op het moment dat uw bestelling wordt geplaatst. Wij hebben het recht om de prijs aan te passen om rekening te houden met een verhoging of het opleggen van nieuwe belastingen of heffingen. Als door een fout of weglating de gepubliceerde prijs voor de goederen op onze website onjuist is, hebben we het recht om een bestelling te beëindigen op voorwaarde dat de goederen niet zijn verzonden. We zullen proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op Fairgum.com correct zijn, maar als er een fout optreedt, informeren we u over de juiste prijs en geven we u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Houd er rekening mee dat de vermelde prijzen afhankelijk zijn van beschikbaarheid en Fairgum.com behoudt zich het recht voor om de betalingen aan u terug te betalen als de database uw bestelling ten onrechte verwerkt. Alles zal in het werk worden gesteld om een stabiel aanbod- en prijsbeleid te handhaven dat afhankelijk is van marktomstandigheden en variaties. Fairgum.com behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving. We zullen graag onze laatste prijzen telefonisch bevestigen.

Productdetails en specificaties
Er is zorg besteed aan de exacte details en specificaties van de producten. Fairgum.com behoudt zich het recht voor om details en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving. Sommige foto’s / afbeeldingen op de website zijn alleen voor grafische doeleinden.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen die door Fairgum.com aan de klant worden geleverd, blijven eigendom van Fairgum.com totdat Fairgum.com de volledige betaling ontvangt voor de goederen en alle andere gelden die Fairgum.com aan de klant verschuldigd is. Totdat een dergelijke betaling is ontvangen, blijft de afzonderlijke identiteit van die goederen behouden door de klant. Na levering van de goederen aan de klant of zijn aangewezen sub-koper, zijn de goederen voor risico van de klant en verzekert de klant die goederen tegen verlies of beschadiging.
Tot het tijdstip waarop de eigendom van de goederen in overeenstemming met de voorgaande bepalingen op de klant overgaat, is Fairgum.com te allen tijde gerechtigd de goederen terug te nemen, ongeacht of dit met of zonder kennisgeving is gebeurd en hebben Fairgum.com en haar werknemers of agenten de het recht om te allen tijde het terrein van de klant te betreden met het doel een dergelijke terugneming uit te voeren.

Overmacht
Fairgum.com is niet aansprakelijk jegens u voor eventuele mislukking of vertraging in de uitvoering van ons contract, als het te wijten is aan een gebeurtenis buiten onze redelijke controle met inbegrip van, zonder beperking, overmacht, oorlog, industrieel geschil, brand, overstroming, storm en nationale noodsituaties en als dit wordt uitgesteld, hebben we recht op een redelijke verlenging van de tijd voor het uitvoeren van dergelijke verplichtingen.

Geen garantie
Goederen worden geleverd volgens de beschrijvingen en specificaties van de fabrikant. Fairgum.com en zijn werknemers of agenten zijn niet gemachtigd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de goederen, tenzij strikt schriftelijk bevestigd. Door deze overeenkomst aan te gaan, erkent u dat u niet op dergelijke verklaringen vertrouwt om uw aankoop bij ons te voltooien.

Levering
Gratis verzending wereldwijd. Alles zal in het werk worden gesteld om bestellingen snel te leveren. Fairgum.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor opschorting of vertraging in leveringen of voor de gevolgen daarvan zodra de goederen ons terrein hebben verlaten door een van onze aangewezen vervoerders.
Binnen Nederland gebruiken we PostNL om onze goederen te leveren, afhankelijk van de grootte, waarde en bestemming van uw bestelling. Bestellingen die buiten Nederland worden geplaatst, worden afgehandeld via de lokale pakketdienst. We streven ernaar alle bestellingen de volgende werkdag te verzenden. Fairgum.com neemt een postcertificaat van onze koeriersaanbieders voor alle verzonden goederen. Een handtekening kan vereist zijn op het moment van levering.

Bewijs van verzending
Alle bestellingen van klanten worden verzegeld en verpakt in een doos voor veilige levering. Elk item dat wordt verzonden, wordt door de koeriersdienst geregistreerd als bewijs dat uw bestelling is verzonden.

Nabestellingen
Als uw artikel niet op voorraad is, zullen we het voor u nabestellen. U ontvangt altijd een e-mail met de optie om uw bestelling te annuleren als u liever niet wacht.

Ontvangst van goederen
Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger bij de klant of namens de klant om te tellen en te controleren of alle geleverde dozen en goederen voldoen aan de bijbehorende leveringsbon. Eventuele schade of tekorten moeten onmiddellijk binnen DRIE werkdagen na levering per telefoon of e-mail worden gemeld, anders kan er geen aanspraak gemaakt worden. De volledige verpakking moet worden bewaard als het vermoeden van een pil wordt vermoed of als breuk is opgetreden. Tekorten kunnen niet worden verholpen als deze procedures niet strikt worden nageleefd.

Niet-levering
Een factuur of ontvangstbewijs wordt meestal samen met de goederen verzonden of een dag nadat de goederen zijn verzonden. De meeste van onze goederen worden verzonden uiterlijk binnen 96 uur. In geval van niet-aankomst van goederen, moeten klanten Fairgum.com binnen zes dagen na de factuurdatum op de hoogte brengen, anders worden geen claims in behandeling genomen.

Juiste wet
Alle contracten met Fairgum.com worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet en de koper onderwerpt zich aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Deze handelsvoorwaarden prevaleren boven alle voorwaarden die door de klant worden uitgegeven. De klant mag niet vertrouwen op verklaringen van het personeel, aangezien deze geen deel uitmaken van het contract of het onderpandcontract.

Promoties
Meerdere promoties / aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd voor een enkele bestelling.

E en OE
Alle typografische, administratieve andere weglatingen of fouten in de literatuur, offertes, prijslijsten, facturen of andere documenten of informatie die door het bedrijf worden verstrekt, kunnen echter zonder enige aansprakelijkheid van het bedrijf worden gecorrigeerd.